Vår verksamhet

Conradssons Gräv startades 2009 av bröderna Arvid och Eric Conradsson, och det är fortfarande bröderna som driver bolaget.

Företaget har 6 heltidsanställda samt att de hyr in ca 5 st på heltid. Under högsäsong är det totalt ca 15 personer som arbetar åt Conradssons. Bolagets säte är i Ölmstad utanför Gränna.


Bolagets maskinpark består 3 traktorgrävare, 5 bandgrävare (16 ton, 5,5 ton samt st 1,8 ton), 3 hjulgrävare (14 ton) samt två traktorer. 


Bolaget är sedan 2010 miljödiplomerade av Jönköpings Kommun.


Vår miljöpolicy är:

Vårt företag ska uppfattas som ett miljöinriktat företag. Detta uppnår vi genom:

  • att arbeta efter rådande miljölagstiftning.
  • att vi ständigt ska arbeta med ständiga förbättringar för att minimera belastningen på miljön.
  • att visa ett ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
  • att uppdrag som utförs så som gräv- och markarbeten görs med så stor hänsyn till miljön som är möjlig
 

Vi har fått EU medel för att investera i ny gödselbehållare.